Упис у средњу школу

Листа расподеле за упис у средње школе налази се на главном улазу у школу. Податке можете проверити и на основу идентификационог броја на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије http://www.upis.mpn.gov.rs/